Blog

20-11-2014 Afstudeerscriptie: Het stuur in eigen hand? Door: Janneke Larooij
Afstudeerscriptie: Het stuur in eigen hand? Door: Janneke Larooij
Afgelopen zes maanden heb ik in het kader van mijn laatste jaar aan de opleiding Human Resource Management, een afstudeeronderzoek gedaan naar het in-, door- en uitstroomtraject van re-integratie medewerkers bij Restore Kringloop (afdeling fietsen). Dit onderzoek heb ik de titel: ‘Het stuur in eigen hand?’ meegegeven.

Doel van het onderzoek


Restore Kringloop heeft zo’n 20 leer- werkplekken beschikbaar voor mensen met een WWB- uitkering . Deze mensen komen via de gemeente Ede voornamelijk binnen de afdeling fietsen terecht. Binnen deze afdeling leren deze mensen weer ritme in hun leven te krijgen en leren ze weer wat het is om te werken en met collega’s om te gaan. In de vorige blog hebben jullie al kunnen lezen hoe het reilen en zeilen binnen deze afdeling gaat.

Ik heb onderzocht hoe het traject binnen de afdeling fietsen op dit moment verloopt, wat de succes punten zijn en op welke punten het traject verbeterd kan worden, zodat uiteindelijk meer kandidaten uitstromen naar een reguliere baan. Het doel van het onderzoek is om ervoor te zorgen dat er in 2015 vijf kandidaten meer uitstromen dan in 2014 en dat er dus steeds minder mensen afhankelijk worden van een WWB- uitkering.

 

Win- win situatie


Uit het onderzoek kwam naar voren dat het traject op dit moment al heel goed gaat! Het is echt een win- win situatie. Bijna alle kandidaten hebben het erg naar hun zin binnen de afdeling fietsen, ze leren er veel. Daarnaast stromen er op dit moment al best veel kandidaten uit naar een reguliere baan. Tegelijk komen er minder ‘weesfietsen’ op straat in Ede en kunnen mensen voor weinig geld een goede tweedehands fiets kopen.

 

Verbeterpunten


Maar naar aanleiding van het onderzoek kan er ook geconcludeerd worden dat het traject op een aantal punten verbeterd kan worden, zodat uiteindelijk nog meer kandidaten zullen uitstromen.

  • Het moet voor iedereen duidelijk zijn wat de missie, visie en doelstelling van de afdeling is en iedereen moet ook eenzelfde missie, visie en doelstelling hebben.
  • Er moet goed met elkaar gecommuniceerd worden tussen de verschillende afdelingen, de gemeente en de rest van de betrokkenen. Wanneer dit niet gebeurt ontstaan er teveel onduidelijkheden.
  • De begeleiding van de kandidaten moet individueler. Voor elke kandidaat moet een persoonlijke route worden uitgestippeld.
  • Een goede samenwerking met de gemeente Ede, ACV, fietsenmakers in de omgeving en andere partners en instanties is heel belangrijk. Door goede contacten onderling zullen er mogelijk meer banen gecreëerd worden voor de kandidaten.
  • De methodiek die gebruikt wordt in de begeleiding van de kandidaten moet uitgebreid worden.

Het was voor mij erg leerzaam, interessant en gezellig om dit onderzoek te mogen doen. Restore Kringloop is een erg mooie organisatie en heeft heel mooie doelstellingen. Door aanscherping van de genoemde punten, zal het re-integratietraject alleen nog maar mooier en beter worden en zullen er uiteindelijk meer kandidaten uitstromen naar een baan! Daarmee hebben jullie het stuur in eigen hand! Ik wens iedereen die daarbij betrokken is, erg veel succes toe. Het is meer dan de moeite waard!

 

Share this

Gerelateerde items