Over Restore kringloop

Restore kringloop is een regionaal kringloopbedrijf met o.a.:

winkels in Ede en Veenendaal, 5 brengpunten, 2 magazijnen, een fietswerkplaats, sorteerafdeling, logistieke afdeling, kleding- en textielcontainers op 54 plekken, 28 betaalde krachten, 76 vrijwilligers en 30 leerwerknemers. Restore kringloop is tevens een officieel erkend leerbedrijf erkend door CalibrisInnovam, Kenniscentrum Handel (KCH) en Savantis.

 

De missie van Restore kringloop is het klantgericht werken aan sociale werkgelegenheid en hergebruik van goederen en grondstoffen.

 

 

Onze missie uitgesplitst in 3 delen:


Milieu sparen

Uw spullen krijgen via onze winkels een tweede leven. Daardoor wordt er minder beslag gelegd op vaak schaarse grondstoffen.

 

Koopjeskansen bieden

Elk bruikbaar artikel dat u de kringloop schenkt, is een koopjeskans voor iemand anders.

 

Sociale werkgelegenheid creëren

Wij bieden werk aan mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken omdat ze moeilijk terecht kunnen op de gewone bedrijfsmarkt.

 

Restore Kringloop BV is een dochteronderneming van afvalinzamelaar ACV Groep.